PODZIAŁ GRUPY NABORU 2016 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na dużą liczebność grupy zostają utworzone dwie – F6P1N1 oraz F6P2N1.
Do grupy F6P1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
67985
64371
67960
50485
64385
60791
64394
67274
64400
64401
64912
67753
64425
61392
64433
67766
67767

Do grupy F6P2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
67135
67743
64194
65699
67266
67809
67961
64641
67751
67754
67755
67306
53508
67320
67760
67762
67765

Dodaj komentarz