PODZIAŁ NA GRUPY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Przydział do grup według kolejności alfabetycznej.

LOGISTYKA – STACJONARNE I STOPNIA

 • WLO21FX1S1 – B – Gu
 • WLO21FX2S1 – H – Mac
 • WLO21FX3S1 – Mal – Ro
 • WLO21FX4S1 – Ru – Ż

LOGISTYKA – NIESTACJONARNE I STOPNIA

 • WLO21FX1N1 – A-Ga
 • WLO21FX2N1 – Gi-Mac
 • WLO21FX3N1 – Mag-Si
 • WLO21FX4N1 – Sk-Ż

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – STACJONARNE I STUDIA

 • WLO21RX1S1 – A-K
 • WLO21RX2S1 – L-R
 • WLO21RX3S1 – S-Ż

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – STACJONARNE II STUDIA

 • WLO21RX1S2 – A-K
 • WLO21RX2S2 – L-Pł
 • WLO21RX3S2 – Po-Z

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – NIESTACJONARNE I STUDIA

 • WLO21RX1N1 – A-Ma
 • WLO21RX2N1 – Mi-Z

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – NIESTACJONARNE II STUDIA

 • WLO21RX1N2 – B-W

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – STACJONARNE I STOPNIA

 • WLO21PX1S1 – A-H
 • WLO21PX2S1 – I-Ł
 • WLO21PX3S1 – M-R
 • WLO21PX4S1 – S-Ż

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STACJONARNE II STOPNIA

 • WLO21PX1S2 – A-Ż

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – NIESTACJONARNE  I STOPNIA

 • WLO21PX1N1 – A-Ż

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • WLO21PX1N2 – A-Ż

ZARZĄDZANIE STACJONARNE I STOPNIA

 • WLO21ZX1S1 – A-Koc
 • WLO21ZX2S1 – Kor-Rac
 • WLO21ZX3S1 – Raj-Ż

ZARZĄDZANIE STACJONARNE II STOPNIA

 • WLO21ZX1S2 – A-K
 • WLO21ZX2S2 – L-Z

ZARZĄDZANIENIESTACJONARNE I STOPNIA

 • WLO21ZX1N1 – A-O
 • WLO21ZX2N1 – P-Z

ZARZĄDZANIE NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • WLO21ZX1N2 – C-S