W dniu 1 marca 2023 r., na własną prośbę po 18 latach
kierowania Zakładem Systemów Zarządzania
w Instytucie Organizacji i Zarządzania
Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
Prof. Wiesław Gonciarski przekazał ster Prof. Arturowi Jackowi Kożuchowi.
Życzymy dużo zdrowia i sukcesów na nowym stanowisku.

Podziękowanie

Sz.P. Profesor
dr  Wiesław GONCIARSKI

Przez wiele lat z wielkim osobistym zaangażowaniem, poświęceniem i wysokim profesjonalizmem pełnił Pan funkcję kierownika Zakładu Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania, najpierw w Wydziale Cybernetyki, a obecnie w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.
Czujemy się zaszczyceni, że przez te wszystkie lata dzielił się Pan z nami swoim doświadczeniem i wiedzą, a wysoce twórczy wkład zaowocował wzrostem pozycji Instytutu, Wydziału i Uczelni jako ośrodka naukowo-dydaktycznego. Szczególnie cenne są Pana osiągnięcia jako nauczyciela i pracownika nauki.
To właśnie Panu zawdzięczamy rozwój Zakładu i Instytutu. Dziękujemy za wszystkie starania, które Pan wkładał w budowanie naszego Zespołu. Pana wysoka kultura osobista i poczucie taktu sprawiły, że kierowanie zespołem pracowników nauki i inne przedsięwzięcia przebiegały pomyślnie w miłej, koleżeńskiej atmosferze.
W imieniu całego stanu osobowego Instytutu oraz własnym życzę Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności osobistej, satysfakcji z nowo podejmowanych zadań, sukcesów w dalszej pracy i radości w codziennym działaniu.

Dziękując za wszystko, co w ciągu tych lat uczynił Pan dla nas, życzymy: zdrowia, pomyślności i wiele radości w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz