Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostają połączone grupy naboru 2015. Studenci uczestniczą w zajęciach w grupie F5P1N1.