Poprawa kolokwium z Grafiki Inżynierskiej u mgr inż. Janusza Telegi, odbędzie się 22.02.2018 r. o godz. 15:30 w sali 112 w budynku 58. Wykładowca prosi o punktualne przybycie.