24 lutego (sobota) o godzinie 13:00 w sali 0.28 jest pop​rawka z przedmiotu Współczesne Systemy Polityczne (stacjonarne i niestacjonarne) z prof. Konstantym Adamem Wojtaszczykiem.