POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W Z FIRMĄ HADATAP SP. Z O.O.

W dniu 26 października 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie realizacji projektów związanych z zarządzaniem logistyką podwójnego zastosowania, z wykorzystaniem technologii RIFD. Porozumienie podpisali Dziekan Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymon MITKOW i Prezes Zarządu firmy HADATAP Sp. z o.o. mgr inż. Pan Daniel Kamiński.
Oprócz przedsięwzięć związanych z realizacją wspólnych projektów w obszarach związanych z implementacją technologii RIFD do logistyki cywilnej i wojskowej strony będą współpracowały w zakresie organizacji praktyk studenckich dla kierunku Logistyka. Dla Wydziału Logistyki jest to kolejny krok w kierunku rozwoju i doskonaleniu oferty dydaktycznej na studiach o profilu praktycznym.
W akcie podpisania porozumienia oprócz osób podpisujących uczestniczyli: ze strony HADATAP Sp. z o. o.: Pan mgr Marek Czarzyński Wiceprezes ds. rozwoju, Pan dr inż. Leszek Winsztal Specjalista ds. produktów, Pan dr inż. Bartłomiej Gładysz; ze strony Wydziału Logistyki mgr inż. Andrzej Prokopczuk.

Dodaj komentarz