POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2018/19 ZIMA

Informujemy, że w porozumieniu z Prodziekanem ds. kształcenia do dnia 21.09.2018 r. (piątek) jest jeszcze możliwość złożenia w Dziekanacie wniosków o powtarzanie przedmiotów w sem. zimowym 2018/19. Wysłane pocztą również będą uwzględniane – liczy się data stempla pocztowego.