PRACOWNICY ILOG REALIZUJĄ PROGRAM DEEP

Pracownicy ILOG biorą aktywny udział w programie DEEP (ang. Defence Education Enhancement Programme). W dniach 25-27.08.2020 r. odbyło się szkolenie pracowników Akademii Marynarki Wojennej im. Pawła Nachimowa w Odessie z tematów interoperacyjności i transportu i ruchu wojsk realizowanego przez płk. Karola Andrzejewskiego i programu informatycznego LOGFAS, realizowanego przez kpt. dr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

Program Wzmocnienia Edukacji Obronnej (DEEP) jest motorem reform, zapewniając indywidualne wsparcie praktyczne dla poszczególnych krajów w rozwijaniu i reformowaniu ich zawodowych wojskowych instytucji edukacyjnych. Poprzez rozwój wydziałów, opracowywanie programów nauczania i konsultacje, DEEP wspiera zdolności obronne i budowanie instytucji. Wzmacniając instytucje demokratyczne, wnosi ważny wkład w wysiłki NATO na rzecz promowania stabilności na obszarze euroatlantyckim i poza nim.