PRAKTYKI OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Informujemy, że:

Studenci chcący odbyć praktykę w Komendzie Głównej Policji i Kancelarii Prezydenta RP mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r.

Studenci chcący odbyć praktykę w Ministerstwie Obrony Narodowej mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r. Nie dotyczy I roku.

Studenci I i II roku pierwszego stopnia, kierunku obronność państwa oraz I roku drugiego stopnia, kierunku obronność państwa, chcący odbyć praktyki w Komendzie Głównej Straży Granicznej, proszeni są o kontakt z koordynatorem ds. praktyk w dniach 18-21.12.2017 r. (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl).