PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniu 08.01.2020r.  kpr. pchor. Jakub JASINOWSKI, kpr. pchor. Bartłomiej JĘDRYCHOWICZ i st. szer. pchor. Konrad KOZACZUK jako przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania udali się do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawienia oferty kształcenia zarówno na kierunkach wojskowych, jak i cywilnych oraz zaprezentowania różnych aktywności studenckich.

Spotkanie odbyło się z klasami wojskowymi. Podczas wystąpienia podchorążowie przybliżyli strukturę organizacyjną uczelni, jej główne zadania, osiągnięcia i oferowane kierunki studiów. Jako studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania szczególny nacisk położyli na opisanie oferty i funkcjonowania tego wydziału. Ostatnia cześć spotkania było poświęcona zasadom rekrutacji w WAT.

Podczas drugiej części prezentacji podchorążowie opowiedzieli zgromadzonym o życiu studenta wojskowego. Przybliżyli temat rekrutacji, PSW oraz łączenia ciężkiego charakteru służby wojskowej z studiami technicznymi. Spotkanie zakończyło się pytaniami zadawanymi przez zaciekawionych uczniów klas maturalnych, którzy chcieli bardziej zgłębić temat rekrutacji oraz funkcjonowania studenta WAT. Do najczęściej zadawanych pytań należały te dotyczące wymagań sprawnościowych, oraz wyników maturalnych. Ponadto uczniów najbardziej ciekawiło codzienne życie podchorążego, jego nauka i łączenie tego ze służbą.

Tekst i zdjęcia:

kpr. pchor. Jakub JASINOWSKI,

kpr. pchor. Bartłomiej JĘDRYCHOWICZ

szer. pchor. Konrad KOZACZUK