Starości grup wojskowych proszeni są o dostarczanie legitymacji, w celu przedłużenia jej ważności, do dziekanatu od dnia 25.03.2019 r.