Egzamin z przedmiotu „Polityka i strategia obronności i bezpieczeństwa państwa” dla grupy P7X1N1 zostaje przeniesiony z 01.07.2018 r. na dzień 09.06.2018 r. godz. 11:40 – 13:15.