**** PRZYDZIAŁ DO GRUP STUDENTÓW Z F6X5S1 ****

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej F6X5S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: F6X1S1 – 23, F6X2S1 – 24, F6X3S1 – 23, F6X4S1 – 24.

Dodaj komentarz