**** PRZYDZIAŁ DO GRUP STUDENTÓW Z P6X4S1 ****

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej P6X4S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: P6X1S1 – 23, P6X2S1 – 24, P6X3S1 – 23.

Dodaj komentarz