Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 08.07.2022 r. o godz. 11:00 w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (ul. gen. S. Kaliskiego 2B, 01-476 Warszawa) odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Rafała ROMANOWSKIEGO

na temat: „Zarządzanie bezpieczeństwem państwa na szczeblu administracji rządowej na przykładzie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  • płk dr hab. inż. Dariusz MAJCHRZAK, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • ppłk dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej WAT oraz na stronie internetowej: www.bip.wat.edu.pl