Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 18.01.2023 r. o godz. 12:00 w sali 5.16, budynek nr 135 (ul. gen. S. Kaliskiego 2B, 01-476 Warszawa) odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny DENIS

na temat: „Koncepcja polskiej polityki bezpieczeństwa wobec wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federacje Rosyjską”

Promotor:

  • dr hab. Jerzy STAŃCZYK, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jarosław GRYZ, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ, Uniwersytet Gdański

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej WAT oraz na stronie internetowej: www.bip.wat.edu.pl