Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 02.03.2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT nr 7-8 (ul. gen. S. Kaliskiego 19, 00-908 Warszawa) odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Sylwestra PNIAKA

na temat: „Model doskonalenia organizacji działań zapewniających bezpieczeństwo personalne w szkołach”

Promotor:

  • dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Bogdan ĆWIK, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Recenzenci:

  • płk prof. dr hab. inż. Bogdan GRENDA, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł GROMEK, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  • dr hab. inż. Andrzej URBAN, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej WAT oraz na stronie internetowej: www.bip.wat.edu.pl