Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 20.03.2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT nr 7a-b (ul. gen. S. Kaliskiego 19, 00-908 Warszawa) odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Andrzeja MAGIERY

na temat: „Wpływ podsystemu technicznego regionalnej bazy logistycznej na zapewnienie bezpieczeństwa militarnego jednostek i instytucji wojskowych”

Promotor:

  • dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Recenzenci:

  • płk prof. dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, Akademia Sztuki wojennej w Warszawie
  • dr hab. inż. Andrzej BUJAK, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr hab. inż. Andrzej BURSZTYŃSKI, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej WAT oraz na stronie internetowej: www.bip.wat.edu.pl