Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 03.03.2023 r. o godz. 12:00 w auli w budynku nr 135 (ul. gen. S. Kaliskiego 2B, 01-476 Warszawa) odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Mateusza LEWANDOWSKIEGO

na temat: „Rola Służby Więziennej w realizacji zadań w systemie bezpieczeństwa narodowego RP”

Promotor:

  • dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Promotor pomocniczy:

  • gen. dr Marcin STRZELEC, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Stanisław JARMOSZKO, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • dr hab. Beata ORŁOWSKA, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
  • płk dr hab. Witold MAZUREK, Akademia Ignatianum w Krakowie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej WAT oraz na stronie internetowej: www.bip.wat.edu.pl