LISTA CZŁONKÓW RADY STUDENTÓW WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA:
Przewodnicząca
Martyna RUTKOWSKA
Michał HERMAN
Przemysław KIDOŃ
Mateusz KLIMCZUK
Emil KOŁODZIEJCZYK
Sylwia KUROPATWIŃSKA
Gabriel LESIAK
Klaudia MLECZEK
Julia ROZBICKA
Jakub WOŁONKIEWICZ