Rejestracja na przedmioty wybieralne realizowane w cyklu 2023/24Z zostały uruchomione w USOS.

Początek: 11.04.2023 06:00
Zakończenie: 15.05.2023 23:59