• Przedmiot wybieralny podstawowy (Bezpieczeństwo i higiena pracy w logistyce – pwp / Negocjacje i techniki zakupowe – pwp)
  • Przedmiot wybieralny kierunkowy 1 (Spedycja i giełdy transportowe – pwk / Standaryzacja i znakowanie w logistyce – pwk)

Start rejestracji: 06:00 09.03.2023
Zakończenie rejestracji: 23:59 27.03.2023