REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE POPRZEZ SYSTEM USOS

Rejestracja na przedmioty wybieralne, które będą realizowane w semestrze zimowym 2021/2022.
Rejestracja rozpoczyna się: 07.06.2021 godz. 06:00, a kończy się 21.06.2021 o godz. 23:59