ROZPORZĄDZENIE MNiSW W SPRAWIE LEGITYMACJI

„§45 a.Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31maja 2020r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.

Załącznik