ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2017 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X4N1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70323
70327
70332
70334
70356
70382

Do grupy F7X2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70329
70330
70349
70379
70381
Do grupy F7X3N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70320
70351
70354
70365
70377
70378

Do dnia 28.02.2018 r. ww. studenci mogą zmieniać grupy, ale tylko w stosunku 1:1