ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2018 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa WLO18FX3N1.
Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy WLO18FX1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
73143
73048
73058
73059
73061
73071
73074

Do grupy WLO18FX2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
73040
73227
73065
73066
73076

Dodaj komentarz