W związku z rozwiązaniem ww. grup studenci zostali przypisani do pozostałych grup:

WLO22FX1N1:

84084 83982 83999
84118 83969 84089
84136 84510 84529
84105 81104 79612
81623 81196

WLO22FX2N1:

83978 83990 84091
84132 75253 84112
83922 83995 84110
83954 84139 84508