Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
69856
69861
69862
69865
69866
69870
69873
69882

Do grupy F7X2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
65303
69895
66752
69899
69900
69903
69906

Do grupy F7X3S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
69918
69920
69926