ROZWIĄZANIE GRUPY NABORU 2019 – I° NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2020/21 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa WLO19RX2N1. Studenci zostaną przypisani do grupy dziekańskiej WLO19RX1N1.