SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

W dniu 1. czerwca 2021 roku (na platformie MS Teams) odbyło się seminarium naukowe pt. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH W WARUNKACH CYFRYZACJI GOSPODARKI. Seminarium było częścią realizacji grantu badawczego (UGB 864/2021) i zostało przygotowane przez Zakład Systemów Zarządzania przy współpracy Zakładu Prawa i Ekonomii.
Seminarium uroczyście otworzyli Panowie Profesorowie Piotr Zaskórski i Wiesław Gonciarski z Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Wśród Prelegentów byli zarówno Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania, jak i zaproszeni Goście z innych Wydziałów WAT oraz innych Uczelni. Łącznie w seminarium wzięło udział ponad 50 osób – Pracownicy WAT, zaproszeni Goście z innych Uczelni oraz Studenci.

W ramach seminarium wygłoszono sześć referatów, zgrupowanych w dwa panele:

Pierwszy panel:
Zarządzanie organizacjami w warunkach gospodarki cyfrowej 

 1. dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT (WLO WAT)
  Gospodarka cyfrowa w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej
 1. dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT (WCY WAT)
  Aspekty technologiczno-biznesowe bezpieczeństwa procesów biznesowych realizowanych w środowisku platform elektronicznych
 1. dr Jacek WOŹNIAK (WLO WAT)
  Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach pandemii COVID-19

Drugi panel:
Zarządzanie ryzykiem i finansami w kontekście zapewniania bezpieczeństwa organizacjom

 1. dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. UPH (UPH w Siedlcach)
  Dojrzałość kultury zarządzania ryzykiem w organizacjach
 1. dr Kamil GEMRA (SGH w Warszawie)
  Nowoczesne sposoby finansowania w gospodarce cyfrowej z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa
 1. dr Monika SZCZERBAK (WLO WAT)
  Lean Accounting – nowy kierunek rozwoju rachunkowości w teorii i praktyce

Seminarium zakończyło się dyskusją oraz sesją pytań do Prelegentów.