SPOTKANIE ORGANIZACYJNE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 29 września 2018 r.  o godz. 9:00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

  • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
  • podpisywanie dokumentów oraz wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich (ELS).

Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia.

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

  • dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • odliczoną kwotę 17 zł (płatność tylko gotówką) – opłata za elektroniczną legitymację studencką (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/19 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe).

Początek zajęć w semestrze zimowym 2018/2019: 29.09.2018 r.

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych zamieszczono na stronie Wydziału Logistyki WAT.

Dodaj komentarz