SPOTKANIE ROBOCZE ZWIĄZANE Z ROZWIJANIEM WSPÓŁPRACY

W dniu 21.04.2017r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. (dawnym Zakładzie Doświadczalnym WAT) obyło się spotkanie robocze zawiązane z rozwijaniem współpracy w zakresie:

 • realizacji projektów naukowo-badawczych na potrzeby SZ RP w obszarach logistyki, obronności państwa oraz jakości i Sprzętu Wojskowego (SpW);
 • studiów podyplomowych oraz kursów obejmujących zagadnienia logistyki, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz jakości w praktyce z uwzględnieniem zajęć warsztatowych w WCBKT S.A, obejmujących takie zagadnienia jak, m.in.: pozyskiwanie SpW, inżynieria jakości SpW, ochrona środowiska, planowanie mobilizacji gospodarczej (PMG) przeznaczonych dla służb zaopatrywania, uczestników systemu zapewnienia jakości w resorcie ON i NATO oraz przedsiębiorstw zbrojeniowych;
 • organizowania szkoleń z uwzględnieniem zajęć warsztatowych w WCBKT S.A w zakresie jakości, w tym zarządzania ryzkiem, pomiarami i badaniami, audity konfiguracji, jakości oraz PMG;
 • organizowania praktyk studenckich w WCBKT S.A umożliwiających nabycie umiejętności
  w realizacji uzgodnionych obszarów, np.: administracyjnych, logistycznych, PMG, jakości.

W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Logistyki WAT dr hab. inż. Szymon MITKOW, Prezes Zarządu WCBKT S.A p. Piotr KISIEL oraz

ze strony WCBKT S.A:

 • mgr inż. Sebastian JASKOWIAK – Dyrektor ds. Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Jakości,
 • mgr inż. Sławomir Sobczak – Szef Produkcji, Koordynator Projektów Naukowo-Badawczych,
 • mgr inż. Andrzej Daniluk – Kierownik Działu Logistyki,

 

ze strony WLO WAT

 • ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI – prodziekan ds. kształcenia WLO WAT,
 • dr inż. Witold POKORA – dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT,
 • dr inż. Bogdan ĆWIK – kierownik Zakładu Studiów Ekonomiczno-Społecznych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT,
 • mgr Katarzyna Rzepka – koordynator ds. praktyk studenckich WLO WAT.