W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie studentów zaangażowanych w działalność promocyjną z władzami Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Ze strony Wydziału obecni byli: Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow, Prodziekan ds. Kształcenia oraz Spraw Studenckich dr Wiesława Załoga, Kierownik Administracyjny mgr inż. Adam Świder, Kierownik Dziekanatu mgr inż. Włodzimierz Lewandowski oraz przedstawiciele Zespołu ds. promocji WLO.

Dziekan podziękował studentom za zaangażowanie i wkład w promocję Wydziału, a następnie wraz z Panią Prodziekan wręczył wyróżnienia i drobne upominki. Podczas spotkania poruszone zostały również ważne zagadnienia dotyczące organizacji przyszłych przedsięwzięć na rzecz Wydziału.