Na mocy zawartego porozumienia z firmą Trans.eu Group S.A. studenci WAT mają możliwość nieodpłatnego korzystania ze szkoleń udostępnionych w postaci modułu e-learningu TransEdu, zawartego na stronie internetowej http://edu.trans.eu oraz przystępowania do certyfikowanych egzaminów z następujących modułów: transport drogowy, spedycja, magazyn, manager w branży TSL. Możliwość zdobycia certyfikatów stanowi atrakcyjne uzupełnienie oferty edukacyjnej WAT oraz potwierdzenie wiedzy i umiejętności studentów.

W dniu 29.01.2023 i 1.02.2023 zostały zorganizowane egzaminy dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na egzaminy zapisało się łącznie 72 studentów. Certyfikaty są przyznawane przy uzyskaniu na wybranym egzaminie 75% poprawnych odpowiedzi. Studentom WAT udało się zdobyć 50 certyfikatów.

Egzaminy są organizowane cyklicznie. Studenci mają możliwość przystępowania do egzaminów co semestr. Zapisy na egzaminy w wyznaczonych terminach przyjmuje dr Iwona Sobczak.