Informujemy, że na stronie Wydziału w zakładce: STUDENCI > OPŁATY ZA STUDIA został zamieszczony terminarz płatności oraz stawki za czesne w semestrze zimowym 2021/2022. Na stronie dostępne są wnioski o rozłożenie czesnego na raty obowiązujące w przyszłym semestrze.