UWAGA !

Studenci, rozpoczynający kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie
https://e-learning.wat.edu.pl/ w terminie
do 19 marca 2023 r.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP -> Szkolenie BHP dla studentów cywilnych