HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Lp.

TERMIN ZJAZDU

LICZBA DNI

1.

02 – 03.10

2

2.

16 – 17.10

2

3.

23 – 24.10

2

4.

06 – 07.11

2

5.

13 – 14.11

2

6.

20 – 21.11

2

7.

04 – 05.12

2

8.

11 – 12.12

2

9.

18 – 19.12

2

10.

15 – 16.01

2

11.

22 – 23.01

2

12.

29 – 30.01

2

13.

12 – 13.02

2

Razem

26

Zasadnicza
sesja egzaminacyjna

dla dyplomantów
11 – 12.12.2021

dla pozostałych studentów
19 – 20.02.2022

Poprawkowa
sesja egzaminacyjna

dla dyplomantów
15 – 16.01.2022

dla pozostałych studentów
26 – 27.02.2022