Odsetki ustawowe za opóźnienie – STACJONARNE

Odsetki ustawowe za opóźnienie – NIESTACJONARNE

Opłaty za studia po skreśleniu z listy studentów