OPŁATY ZA STUDIA


WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY SEMESTR LETNI ROK AKAD. 2019 / 2020


DECYZJE REKTORA WAT W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW