WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022
TERMIN WPŁATY: do 30.09.2021 r.

Kierunek studiów Stopień Rok studiów Semestr Czesne za semestr (zł)
LOGISTYKA I I
(nabór 2021)
1 2400,00*
II
(nabór 2020)
3 2400,00
III
(nabór 2019)
5 2400,00
IV
(nabór 2018)
7 2400,00
II I
(nabór 2020)
2 2600,00
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I I
(nabór 2021)
1 2500,00*
II
(nabór 2020)
3 2500,00
II I
(nabór 2021)
1 2500,00
II
(nabór 2020)
3 2500,00
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I I
(nabór 2021)
1 2700,00*
II
(nabór 2020)
3 2700,00
III
(nabór 2019)
5 3700,00
II I
(nabór 2021)
1 2500,00*
II
(nabór 2020)
3 2500,00
ZARZĄDZANIE I I
(nabór 2021)
1 2900,00*
II
(nabór 2020)
3 2900,00
III
(nabór 2019)
5 3900,00
II I
(nabór 2021)
1 3000,00*
II
(nabór 2020)
3 3000,00

*Dla naboru 2021/2022 czesne można wpłacać do 30.10.2021 r.WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY SEMESTR ZIMOWY ROK AKAD. 2021 / 2022


DECYZJE REKTORA WAT W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW