OPŁATY ZA STUDIASTAWKI I TERMINY OPŁAT ZA STUDIA
WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY SEMESTR LETNI ROK AKAD. 2020 / 2021


DECYZJE REKTORA WAT W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW