PLANY STUDIÓW

Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność logistyka przedsiębiorstw
Logistyka, studia stacjonarne II ° nabór 2018, specjalność logistyka w przedsiębiorstwie
Logistyka, studia niestacjonarne I° nabór 2017, specjalność logistyka przedsiębiorstw
Logistyka, studia niestacjonarne I° nabór 2018, specjalność logistyka przedsiębiorstw
Logistyka, studia niestacjonarne II ° nabór 2018, specjalność logistyka w przedsiębiorstwie
Logistyka, studia niestacjonarne II ° nabór 2019, specjalność logistyka w przedsiębiorstwie
Logistyka, studia stacjonarne II ° nabór 2019, specjalność logistyka w przedsiębiorstwie
Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność logistyka przedsiębiorstw
Obronność Państwa plan niestacjonarnych studiów II° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa plan niestacjonarnych studiów II° nabór 2017, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2016, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2017, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2016, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2017, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2018, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2017, specjalność SYSTEM POZAMILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2018, specjalność SYSTEM POZAMILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2016, specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów I° nabór 2018, specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów II° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów II° nabór 2017, specjalność WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
Obronność Państwa plan stacjonarnych studiów II° nabór 2018, specjalność WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA