PLANY STUDIÓW

 

Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA I EKOLOGIA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
Logistyka, studia stacjonarne II ° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Logistyka, studia niestacjonarne I° nabór 2017, specjalność LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
Logistyka, studia niestacjonarne I° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
Logistyka, studia niestacjonarne II ° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Logistyka, studia niestacjonarne II ° nabór 2019, specjalność LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Logistyka, studia stacjonarne II ° nabór 2019, specjalność LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność LOGISTYKA I EKOLOGIA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
Logistyka, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
Obronność Państwa, studia niestacjonarne II° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia niestacjonarne II° nabór 2017, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2016, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2016, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa,  studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność SYSTEM POZAMILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność SYSTEM POZAMILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2016, specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne II° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne II° nabór 2017, specjalność WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne II° nabór 2018, specjalność WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne I° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne I° nabór 2020, specjalność OCHRONA LUDNOŚCI I INFRASTRUKTURY
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne I° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne I° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne I° nabór 2020, specjalność OCHRONA LUDZKOŚCI I INFRASTRUKTURY
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne I° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne II° nabór 2020, specjalność ANALIZA DANYCH W BEZPIECZEŃSTWIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne II° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne II° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne II° nabór 2020, specjalność ANALIZA DANYCH W BEZPIECZEŃSTWIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne II° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne II° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO