BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – I STOPIEŃ


STACJONARNE:

Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne I° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne I° nabór 2020, specjalność OCHRONA LUDNOŚCI I INFRASTRUKTURY
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne I° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

NIESTACJONARNE:

Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne I° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne I° nabór 2020, specjalność OCHRONA LUDZKOŚCI I INFRASTRUKTURY
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne I° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE