BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – II STOPIEŃ


STACJONARNE:

Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne II° nabór 2020, specjalność ANALIZA DANYCH W BEZPIECZEŃSTWIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne II° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne II° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

NIESTACJONARNE:

Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne II° nabór 2020, specjalność ANALIZA DANYCH W BEZPIECZEŃSTWIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne II° nabór 2020, specjalność BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE
Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne II° nabór 2020, specjalność ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO