OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – I STOPIEŃ


STACJONARNE:

Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2016, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2016, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2016, specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa,  studia stacjonarne I° nabór 2017, specjalność SYSTEM POZAMILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność SYSTEM POZAMILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne I° nabór 2018, specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA

NIESTACJONARNE: