OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – II STOPIEŃ


STACJONARNE:

Obronność Państwa, studia stacjonarne II° nabór 2017, specjalność WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne II° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Obronność Państwa, studia stacjonarne II° nabór 2018, specjalność WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA

NIESTACJONARNE:

Obronność Państwa, studia niestacjonarne II° nabór 2017, specjalność SYSTEM MILITARNY PAŃSTWA
Obronność Państwa, studia niestacjonarne II° nabór 2018, specjalność LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA