Decyzja Dziekana nr 3/WLO/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu praktycznym”

Decyzja Dziekana nr 45/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim”

Decyzja Dziekana nr 97/WLO/2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych


Szanowni Studenci!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. kształcenia od dnia 10.03.2021r. istnieje możliwość zaliczania praktyk w ramach pracy, jeżeli zakres jej obowiązków jest zgodny z zakładanymi efektami uczenia się. Zaliczenie praktyk w ramach pracy odbywa się na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

  1. Wniosku do Rektora o zaliczenie praktyk w ramach pracy.
  2. Zaświadczenia o zatrudnieniu (ważność zaświadczenie 1 miesiąc).
  3. Zakres obowiązków zgodny z efektami uczenia się.

Szanowni Studenci!

Poniżej przedstawiamy wstępną listę placówek do odbywania praktyk zawodowych. Lista będzie na bieżąco aktualizowana i wzbogacana o kolejne miejsca do obywania praktyk. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rafal.chojecki@wat.edu.pl

Logistyka:

  • ROSEBROCK – 8 osób w magazynie Kolonia Lesznowola k. Piaseczna;
  • EL-BOX – 1 osoba;
  • Havi Logistics – 3 osoby.

Obronność Państwa:

Bezpieczeństwo Narodowe:

  • Combat Alert – 2 osoby;

Zarządzanie:

  • KBT play – 2 osoby;

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia praktyk zdalnie na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 28.05.2021r.

PREZENTACJA-praktyki

Pobierz


PROGRAMY PRAKTYK:

Kierunek Studiów – Logistyka

Kierunek Studiów – Obronność Państwa

Kierunek Studiów – Zarządzanie

Kierunek Studiów – Bezpieczeństwo Narodowe


EFEKTY UCZENIA:

Kierunek Studiów – Logistyka – I stopień

Kierunek Studiów – Logistyka – II stopień

Kierunek Studiów – Obronność Państwa – I stopień

Kierunek Studiów – Obronność Państwa – II stopień

Kierunek Studiów – Zarządzanie – I stopień

Kierunek Studiów – Bezpieczeństwo Narodowe – I stopień


TABELA Z WYMIAREM PRAKTYK:

NABÓR WYMIAR PRAKTYK TERMIN ODBYWANIA
LOGISTYKA I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2018 480 h IV semestr (240 h)
VI semestr (240 h)
Nabór 2019 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
Nabór 2020 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
LOGISTYKA II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 520 h I semestr (280 h)
III semestr (240 h)
Nabór 2020 520 h I semestr (280 h)
III semestr (240 h)
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
Nabór 2020 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 520 h II semestr (280 h)
IV semestr (240 h)
Nabór 2020 520 h II semestr (280 h)
IV semestr (240 h)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 160 h IV semestr (160 h)
Nabór 2020 160 h IV semestr (160 h)
ZARZĄDZANIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 160 h IV semestr (160 h)
Nabór 2020 160 h IV semestr (160 h)

HARMONOGRAM PROCESU REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH:

Lp. CHARAKTER CZYNNOŚCI TERMIN OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
1.

Przedstawienie dostępnych miejsc lub możliwości do odbycia praktyk zawodowych poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Wydziału.

do 14.05.2021 r. Działowy koordynator
ds. praktyk
2. Wybór miejsca odbywania praktyk zawodowych poprzez wysłanie deklaracji drogą elektroniczną
na adres e-mail: rafal.chojecki@wat.edu.pl.
do 24.05.2021 r. Student
3.

Potwierdzenie wybranych przez studentów miejsc lub sposobów (form) odbywania praktyk poprzez wysłanie drogą elektroniczną informacji zwrotnej.

do 25.05.2021 r. Działowy koordynator
ds. praktyk
4. Przekazanie drogą mailową szczegółowych instrukcji oraz informacji na temat sposobu rozpoczęcia i realizacji praktyk. do 28.05.2021 r. Działowy koordynator
ds. praktyk
5.

Przekazanie studentom niezbędnych dokumentów do zaliczenia praktyk zawodowych pocztą tradycyjną pod wskazany przez studenta adres lub bezpośrednio do instytucji.

do dwóch dni roboczych od potwierdzenia miejsca do odbywania praktyki zawodowej Działowy koordynator
ds. praktyk
6. Przekazanie uzupełnionych dokumentów po zrealizowaniu praktyki zawodowej (dzienniczek praktyk oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej) do dziekanatu Wydziału w postaci fizycznej osobiście lub pocztą tradycyjną. do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki zawodowej Student
7.

Dokonanie analizy dostarczonych dokumentów pod względem osiągnięcia efektów uczenia się.

do dwóch tygodni
od otrzymania dokumentów
Opiekun praktyk
8. Wpisanie oceny końcowej do systemu USOS. do 30.09.2021 r. Opiekun praktyk

Dotyczy studentów odbywających praktyki zawodowe w okresie od 01.06.2021r. do 30.09.2021r.


WNIOSKI DO REKTORA:

Zaliczenie praktyk – Legia

Zaliczenie praktyk – Staż

Zaliczenie praktyk – Praca