1. Regulamin praktyk
  2. Wniosek do dziekana – zaliczenie praktyk w ramach Legii Akademickiej
  3. Wniosek do dziekana – zaliczenie praktyk w ramach pracy
  4. Prezentacja – praktyki studenckie – studia stacjonarne
  5. Prezentacja – praktyki studenckie – studia niestacjonarne