PRAKTYKI

Decyzja Dziekana nr 3/WLO/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu praktycznym”

Decyzja Dziekana nr 45/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim”

Decyzja Dziekana nr 97/WLO/2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych


PROGRAMY PRAKTYK:

Kierunek Studiów – Logistyka

Kierunek Studiów – Obronność Państwa

Kierunek Studiów – Zarządzanie

Kierunek Studiów – Bezpieczeństwo Narodowe


EFEKTY UCZENIA:

Kierunek Studiów – Logistyka – I stopień

Kierunek Studiów – Logistyka – II stopień

Kierunek Studiów – Obronność Państwa – I stopień

Kierunek Studiów – Obronność Państwa – II stopień

Kierunek Studiów – Zarządzanie – I stopień

Kierunek Studiów – Bezpieczeństwo Narodowe – I stopień


TABELA Z WYMIAREM PRAKTYK:

NABÓR WYMIAR PRAKTYK TERMIN ODBYWANIA
LOGISTYKA I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2018 480 h IV semestr (240 h)
VI semestr (240 h)
Nabór 2019 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
Nabór 2020 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
LOGISTYKA II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 520 h I semestr (280 h)
III semestr (240 h)
Nabór 2020 520 h I semestr (280 h)
III semestr (240 h)
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
Nabór 2020 1080 h II semestr (360 h)
IV semestr (360 h)
VI semestr (360 h)
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 520 h II semestr (280 h)
IV semestr (240 h)
Nabór 2020 520 h II semestr (280 h)
IV semestr (240 h)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 160 h IV semestr (160 h)
Nabór 2020 160 h IV semestr (160 h)
ZARZĄDZANIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Nabór 2019 160 h IV semestr (160 h)
Nabór 2020 160 h IV semestr (160 h)

WNIOSKI DO REKTORA:

Zaliczenie praktyk – Legia

Zaliczenie praktyk – Staż