PRAKTYKI

Szanowni Studenci!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zawieszeniem przyjmowania studentów na praktyki zawodowe przez niektóre instytucje, przedstawiamy dostępne miejsca do odbywania praktyk:

  1. WKU Mokotów – 3 miejsca
  2. WKU Śródmieście – 3 miejsca
  3. KBT Polska – 3 osoby
  4. CENZIN – praktyki zdalne – 30 miejsc
  5. Jednostki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (praktyki zdalne)

Zgodnie z Decyzją Dziekana nr 55/WLO/2020 z dnia 22 maja 2020r.
prosimy o deklarowanie wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej do dnia 27 maja 2020r. drogą elektroniczną na e-mail: praktyki.wlo@wat.edu.pl. Studenci, którzy nie prześlą deklaracji będą organizować praktyki we własnym zakresie.

Decyzja Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w sprawie wprowadzenia
“Wytycznych do procesu realizacji praktyk zawodowych”


PRAKTYKI INFORMACJA

Studenci, którzy zadeklarowali chęć odbywania praktyki zdalnie w firmie CENZIN oraz otrzymali informację: przyjęto zgłoszenie, proszeni są o kontakt z przedstawicielem firmy w celu uzyskania zasad odbywania tam praktyk pod adresem e-mail: mieczyslaw.magierski@wat.edu.pl.

Studenci, którzy zadeklarowali chęć odbywania praktyki zdalnie w jednostkach Wydziału proszeni są o kontakt z Opiekunami praktyk pod wskazane adresy e-mail:

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek „Obronność państwa”:

I rok studiów – malgorzata.dabrowska-swider@wat.edu.pl;
II rok studiów – luiza.trzcinska@wat.edu.pl;

II rok studiów – dorota.krupnik@wat.edu.pl;
III rok studiów – paulina.owczarek@wat.edu.pl;


Regulamin praktyk dla studiów o profilu ogólnoakademickim

Regulamin praktyk dla studiów o profilu praktycznym

Zaliczenie praktyk Legia

Zaliczenie praktyk praca

Zaliczenie praktyk staż