SUKCES PODCHORĄŻYCH Z KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI CERC 2021 W BUKARESZCIE

W dniach 23-24.04.2021 r. podchorążowie z Koła Naukowego Logistyki Wojskowej wzięli udział w Międzynarodowej Studenckiej Konferencji CERC 2021. Została ona zorganizowana przez Military Technical Academy „Ferdinand I” w Bukareszcie. Konferencja ta, bazuje na aktywnej pracy kół naukowych, których celem jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie praktycznego doświadczenia w różnych dziedzinach nauki.

Wojskowa Akademia Techniczna jest głównym partnerem tej konferencji i przyczynia się do wymiany pomysłów i badań naukowych pomiędzy studentami technicznych uczelni wojskowych. W tym roku z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 konferencja odbyła się w formie zdalnej, przy użyciu platformy Microsoft Teams. W konferencji wzięło udział 269 studentów m.in. z Rumunii, Bułgarii, Francji, Węgier czy Polski. Odbyła się ona w języku angielskim, w którym również wygłaszane były artykuły.

Studenci wygłaszali swoje referaty w ramach panelu „Intercultural Communication” oraz „Erasmus and Military Erasmus Experience”. W swojej prezentacji sierż. pchor. Aleksandra Bieniara, studentka trzeciego roku poruszyła kwestie związane z wielowymiarowością kulturową armii państw na przestrzeni wieków czy też z wpływem religii na system militarny państw Bliskiego Wschodu.

Sierż. pchor. Gabriel Lesiak, student piątego roku zaprezentował swoje doświadczenia związane z wyjazdami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ oraz omówił jaki wpływ ma udział w tym programie na rozwój osobisty studenta. Wystąpienie zostało wyróżnione przyznaniem I miejsca w panelu „Erasmus and Military Erasmus Experience”.

Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy to studenci naszego wydziału biorą aktywny udział w konferencji CERC. Gorąco zachęcają oni kolegów i koleżanki do uczestnictwa w kolejnej edycji tego wydarzenia. Studenci liczą, że w 2022 r. konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej, co będzie się wiązało z możliwością podróży do Rumunii.

Zdjęcia, Tekst – Sierż. pchor. Gabriel Lesiak