SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – RAPORT 2019

20 września 2018 roku w Auli Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się seminarium naukowe pt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. W spotkaniu, którego gospodarzem był Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, wzięli udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Podczas seminarium przedstawiciele poszczególnych zespołów roboczych przedstawili stan zaawansowania  realizowanych prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Przedyskutowano  napotkane problemy, a następnie postawiono zadania do wykonania dla poszczególnych zespołów.

Kolejne spotkanie dotyczące Raport-u 2019, również w formie sympozjum naukowego, zaplanowano na 12 grudnia br. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Tekst: mjr dr Bartosz KOZICKI

 

Dodaj komentarz