SZKOLENIE BHP

W związku z faktem, iż część studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 dotychczas nie przeszła szkolenia z zakresu BHP podjęto decyzję o ponownym otwarciu platformy szkoleniowej.
Informujemy, iż możliwość podejścia do w/w egzaminu będzie od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r.