SZKOLENIE BHP

Studenci rozpoczynający studia od października 2017 mają obowiązek odbyć szkolenie BHP i zdać test na platformie e-learningowej. Należy się zalogować na stronie https://ebhp.wat.edu.pl/, podając swój email w domenie student.wat.edu.pl (studenci) lub wat.edu.pl (doktoranci).

Hasłem startowym jest ciąg znaków, składający się z trzech pierwszych liter imienia ojca, pięciu ostatnich cyfr numeru pesel oraz trzech pierwszych liter imienia matki (małe litery bez polskich znaków diakrytycznych). Osoby nie posiadające numeru pesel mają hasło startowe składające się z sześciu liter.

Po zalogowaniu się należy zmienić hasło.

Test będzie dostępny do zaliczenia do dnia 10.11.2017.

 

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem usos@wat.edu.pl

Dodaj komentarz