PODSUMOWANIE SZLACHETNA PACZKA 2018

W imieniu swoim, Koła Naukowego Logistyki Stosowanej oraz Duszpasterstwa Akademickiego WAT chciałabym bardzo serdecznie podziękować za okazane przez Wydział Logistyki WAT wsparcie w przygotowaniu Szlachetnej Paczki. Wraz z Kołem Naukowym Logistyki Wojskowej udało nam się spełnić marzenia dwóch rodzin. Obie rodziny dostały opał na zimę, niezbędne artykuły spożywcze i przemysłowe, sprzęty niezbędne w kuchni oraz prezenty niespodzianki. Gdyby nie Państwa wsparcie, trudna by była realizacja jednej Paczki, a w ciągu 48 godzin udało nam się przygotować dwie. Szczególne podziękowania kieruję do podchorążych, wspólnie z czternastu kompanii udało nam się zebrać prawie 9000 zł, a największą hojnością wykazała się 5 kompania podchorążych. Wartość naszych paczek (wraz z przyniesionymi artykułami) to około 10 000 zł. Wszystko zebraliśmy w dwa dni – to naprawdę robi wrażenie.

Dziękuję – RAZEM możemy więcej.

 

Przewodnicząca Koła Naukowego Logistyki Stosowanej
st. szer. pchor. Patrycja WOJDA

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ NA VI KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW WIWAT 2018

W dniach 4 – 6 grudnia 2018r. przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej st. kpr. pchor. Magdalena Małyszek oraz st. kpr. pchor. Gabriel Lesiak uczestniczyli w VI edycji Konferencji Młodych Naukowców wiWAT 2018. Wydarzenie miało miejsce w ośrodku konferencyjno – szkoleniowym 4 Żywioły Falenty.

Konferencję otworzyła pani prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, profesor WAT. Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym ppłk dr inż. Rafała Kasprzyka pt. „Nie tylko techniczne wyzwania cyberprzestrzeni”. W kolejnych sesjach plenarnych występowali doktoranci i studenci, którzy mieli odpowiednio po 20 i 15 minut na wystąpienia. Zakres tematyczny wystąpień obejmował prawie wszystkie kierunki studiów prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej, m.in.: logistykę, biogospodarkę, budownictwo, chemię, elektronikę i telekomunikację, informatykę, czy cyberbezpieczeństwo. Konferencja zakończyła się obradami komisji. Wręczono certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody dla laureatów. Ostatniego dnia pani prorektor oficjalnie zamknęła VI Konferencję wiWAT 2018.

Kontynuuj czytanie

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WIWAT2018 – DOKTORANCI

Szanowni doktoranci,

W dniach 6-8 grudnia odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja wiWAT 2018. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie kierunki i dyscypliny naukowe Akademii. Swoje uczestnictwo można zgłaszać w dwóch formach prezentacji oraz plakatu. Konferencja odbywa się w formie konkursu w dwóch kategoriach studentów i doktorantów. Łączna pula nagród to 7 tys. zł. Po konferencji zostanie również wydana publikacja w formie monografii. Uczestnictwo w Konferencji wiWAT jest punktowane w procesie ubiegania się o stypendia naukowe.

Opłata za uczestnictwo (3 dni zakwaterowania, pełne wyżywienie, udział w publikacji) to 480 zł, jednocześnie informuje że Samorząd Studentów oraz Samorząd Doktorantów WAT dysponują środkami które pozwolą dofinansować Państwa udział. Ws. szczegółów proszę o kontakt odpowiednio z marek.dors@student.wat.edu.pl oraz piotr.jakubowski@wat.edu.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.11., więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod tym linkiem (LINK). Pytania proszę przesyłać na adres kariera@wat.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału,

Organizatorzy

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 4 października 2018 roku na Wydziale Logistyki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w sali kinowej Klubu WAT.
Po tradycyjnym przywitaniu zaproszonych gości, Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow w swoim przemówieniu zaznaczył, iż „Obecnie na Wydziale realizowanych jest wiele form i poziomów kształcenia. Realizujemy zarówno studia cywilne i wojskowe, studia podyplomowe, jak również kursy dokształcające i szkolenia”.

W dalszej części przemówienia Dziekan WLO pokreślił istotę dotychczasowej działalności, szczególnie na potrzeby SZ RP, gospodarki narodowej co potwierdza zasadność funkcjonowania naszego Wydziału, zaznaczając również, iż „Wydział logistyki jest liderem w WAT specjalizując się m.in. w ekspertyzach i opiniach, które oceniają spełnienie wymagań jakościowych NATO”.

W przemówieniu zaznaczył, że istotą działalności Wydziału jest kształcenie podchorążych i studentów oraz oficerów i pracowników resortu obrony narodowej.

Kontynuuj czytanie

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP – NABÓR 2018

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim przypominam , że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 30/RKR/2017 z dnia 21 września 2017r. wszystkie osoby rozpoczynające studia mają obowiązek odbyć szkolenie BHP i zdać test na platformie e-learningowej.

W tym celu należy się zalogować na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/, podając swój adres email w domenie @student.wat.edu.pl.

Hasło do platformy jest takie samo, jak do poczty elektronicznej WAT.

Test będzie dostępny dla studentów do dnia 15.10.2018r.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem usos@wat.edu.pl

Studenci otrzymają maila z wiadomością o szkoleniu od pracownika Działu Informatyki odpowiedzialnego za platformę.

 

INSPEKTOR ds. BHP
Wojskowej Akademii Technicznej

PIKNIK

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów Wydziału Logistyki WAT na piknik, który odbędzie się 11 czerwca 2018 r.
w godz. 15:30 – 21:00
na małej strzelnicy WAT przy ul. Galileusza 11.

Dziekan Wydziału Logistyki WAT
płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT